Biblioteka

           
           Biblioteka Ośrodka posiada bogatą ofertę dla uczniów słabo widzących i niewidomych oraz dla nauczycieli (duży dział pedagogiki specjalnej, szczególnie preferujący tyflopedagogikę). Oprócz książek czarnodrukowych, znajdują się w niej książki w brajlu, kasety video, kasety magnetofonowe oraz płyty CD i DVD. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę w życiu osoby z dysfunkcją wzroku odgrywa komputer - biblioteka oferuje uczniom czytający zestaw Auto Lektora, skanujący teksty i przetwarzający je w brajlu. Posiada też programy mówiące (Out Spoken), umożliwiające niewidomym korzystanie m.in. z Internetu. Dla słabo widzących jest do dyspozycji powiększalnik, a dla niewidomych - drukarka brajlowska Everest oraz Mountbatten.
            Najbardziej atrakcyjne są jednak dla uczniów bezpośrednie formy kontaktu z nauczycielem bibliotekarzem. Wychodząc im naprzeciw, organizowane są "Spotkania z ciekawą książką" ( w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"), "Spotkania z ciekawymi ludźmi" (np. poetką i pisarką dla dzieci - Dorotą Gellner) czy wiele szkolnych imprez: konkursy, spektakle teatralne. Na bieżąco biblioteka współpracuje z biblioteką foniczną, która oferuje szerszy asortyment książek na kasetach magnetofonowych oraz redakcją "Światełka" i "Promyczka" - gdzie umieszczane są teksty naszych uczniów.