Kalendarz roku szkolnego
KALENDARZ SKOLNY
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
 
1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.09.2016
3. Dzień Patrona Szkoły 21.09.2016
4. Zebrania z rodzicami
Szkoła podstawowa, gimnazjum(terminy ustalają wychowawcy klas)
Szkoły  ponadgimnazjalne
 
do 23.09.2016
      23.09.2016
5. Dzień Białej Laski 15.10.2016
6. Dzień Edukacji Narodowej  
7. Dzień Papieski  
8. Praktyki zawodowe  3kt,3it,2kp 07.11-18.11.2016
 
9. Święto Niepodległości 8.11.2016
10. Szkoleniowe posiedzenie Rady pedagogicznej wg.terminarza WDN
11. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach w I semestrze klas 4kt,4it       15.12.2016
12.  Wieczór wigilijny      20.12.2016
13. Ferie świąteczne – Boże Narodzenie     23.12.-31.12.16
14. Zebrania z rodzicami
Szkoła podstawowa, gimnazjum(terminy ustalają wychowawcy klas)
Szkoły  ponadgimnazjalne
 
    Styczeń 2017
15. Wystawianie ocen za I semestr       09.01.2017
 1. Egzamin zawodowy klasy; 4kt,4it,2kp      12.01.2017
2. Ferie zimowe 16 -29.01.2017
3. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej       30.01.2017
      31.01.2017
4. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej        01.02.2017
5. Zebrania z rodzicami        03.02.2017
6. Zabawa  karnawałowa         Luty 2017
7. Szkoleniowe posiedzenie Rady pedagogicznej wg.terminarza WDN
8. Praktyki zawodowe  3kt,3it,2kp 27.02.-10.03.2017
9. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klasy 3 LO, 4kt, 4it o zagrożeniu oceną ndst. na koniec roku 28.03.2017
10. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 -18.04.2017
11. Testy kompetencji w klasie III gimnazjum – dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum 19 -21.04.2017
12. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klasa: 3LO, 4kt,4it 19.04.2017
13. Zebrania z rodzicami
Szkoła podstawowa, gimnazjum(terminy ustalają wychowawcy klas)
Szkoły  ponadgimnazjalne
 
kwiecień 2017
 
14. Zakończenie roku szkolnego 3 LO, 4kt,4it 28.04.2017
15. Święto Konstytucji 3-go Maja 4.05.2017
16.  Egzamin maturalny 04.-08.05.2017
17. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach na koniec roku szkolnego 15.05.2017
18. Dzień Dziecka, Dzień Sportu 1.06,2017
19. Egzamin z kwalifikacji zawodowych 3it,3kt,2kt,2it,1kp,3ez,3iz 20.06.2017
20. Wystawianie ocen rocznych 6-7.06.2017
21. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 13.06.2017
14.06.2017
22. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 21.06.2017
23. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
 
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów:
 
Szkoła podstawowa Gimnazjum ZSZ LO, Technikum Szkoła Policealna
31.10.16 31.10 31.10 31.10 31.10
2.05.17 19.-21.04.17 2.05.17 2.05.17 4.05.17
4.05.17 2.05.17 4.05.17 4.05.17 5.05.17
5.05.17 4.05.17 5.05.17 5.05.17 8.05.17
16.06.17 5.05.17 16.06.17 8.05.171 16.05.17
  16.06.17 20.06.17 16.06.17 20.06.17
      20.06.17 Tech.