Pracownia komputerowa


      Pracownia komputerowa w Ośrodku jest wyposażona w 10 stanowisk uczniowskich i serwer nauczycielski. Wszystkie komputery uczniowskie pracują w systemie Windows XP Professional, do komputerów podłączone są skanery (skanują dokumenty formatu A4 i A3) wraz z oprogramowaniem OCR (Fine Reader 7,0 PL), głośniki i mikrofony. W komputerach zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie dla uczniów słabo widzących i niewidomych.  Są to: program udźwiękawiający komputer - Jaws w wersjach 4.51 i 5.0, program powiększający (do 32 razy) wygląd ekranu i dodatkowo udźwiękawiający komputer - Supernowa 7.0. Każde stanowisko uczniowskie wyposażone jest w program do wydruku tekstów w alfabecie Braille'a, w program OBR (Optical Braille Recognition) zamieniający wydruki brajlowskie na czarnodrukowe oraz drukarkę brajlowską typu Index Everest o dużej wydajności. Ponadto pracownia wyposażona jest w notatniki i monitory brajlowskie (Braille Lite 40), mogące współpracować z komputerami, znakomicie ułatwiające prace uczniom niewidomym. Do tworzenia wypukłych obrazów służy urządzenie spulchniające czarnodruk na specjalnym papierze - jest ono stosowane do grafiki. W celach prezentacji danych w pracowni umieszczone są powiększalnik telewizyjny i powiększalnik komputerowy.     
      W sali komputerowej mamy dostęp do Internetu, istnieje kablowa siec wewnętrzna oraz punkt dostępowy dla bezprzewodowego połączenia z Internetem. Nie trzeba dodawać, jak wielkim powodzeniem cieszy się możliwość wędrowania po sieci.
Wszystkie komputery wyposażone są w standardowe oprogramowanie Office.
      Oprócz zajęć ściśle dydaktycznych z informatyki odbywają się także w pracowni zajęcia z innych przedmiotów - większość nauczycieli wykorzystuje komputery w nauczaniu przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Uczniowie korzystają z sali komputerowej w czasie zajęć koła informatycznego oraz w trakcie zajęć nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych.