Pracownia rehabilitacji wzroku


     Badania tyflopedagogów oraz działania praktyczne dowodzą, że specjalnie dobrany i systematycznie stosowany trening widzenia w znaczny sposób poprawia funkcjonowanie wzrokowe uczniów słabo widzących. Rozwija umiejętności pełniejszego poznawania świata mimo wzrokowej niepełnosprawności, efektywniejszego uczenia się oraz łączenia technik wzrokowych z pozawzrokowymi.

    W naszym Ośrodku od roku 1991 istnieje pracownia, w której rehabilitant wzroku (terapeuta widzenia) prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą. Celem zajęć jest nauka wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych, podczas wykonywania czynności życia codziennego oraz podczas bezpiecznego poruszania się.

Podstawowe programy wykorzystywane podczas ćwiczeń to:

Pracownia wyposażona jest w pomoce optyczne, powiększalniki elektroniczne, pomoce nieoptyczne.

Dzięki zajęciom uczniowie:

     Na zajęcia uczęszczają uczniowie z naszego Ośrodka, mali podopieczni z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz uczniowie słabo widzący uczęszczający do szkół masowych uczący się w integracji (na podstawie skierowania ze szkoły macierzystej, zajęcia są finansowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego).

    Współpracujemy z okulistami z Przychodni „Specjalistyka Czechów” oraz z przychodni przy Klinice Okulistycznej w Lublinie.

Prowadzimy konsultacje dla nauczycieli i rodziców uczniów ze szkół masowych.

W naszym Ośrodku rehabilitacja wzroku prowadzona jest przez Mirosławę Błaziak (tel.kom. 605 084 117, e-mail: miroslawa.blaziak@gmail.com ).