Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


     Program dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe".
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejetności szybkiego i skutecznego reagowania.

Cele szczegółowe projektu stanowią

1) zwiekszenie wiedzy nauczycieli nt. pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2) zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
3) zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

www.przedmed.aps.edu.pl

      Od 1.11.2009 do 30.09.2011 w naszym Ośrodku jest realizowany ten właśnie program. Jest to projekt innowacyjny, realizowany w klasie II i III Liceum Ogólnokształcacego przez pana Roberta Prażmo.
      Uczniowie uczęszczający  na zajęcia poznają budowę anatomiczną ciała ludzkiego, rozpoznają i identyfikują zagrożenia, potrafią wezwać potrzebną pomoc oraz w razie potrzeby użyć apteczki, rozpoznają stan osoby poszkodowanej (skaleczenie, utrata przytomności, zadławienie, porażenie prądem, oparzenie, zatrucie, złamanie). Uczniowie symulują sytuacje mogące zdarzyć się naprawdę, poznają swoje reakcje na różne  bodźce, pracują z fantomami oraz podstawowym wyposażeniem apteczki medycznej.

 Sprawdź  galerię zdjęć