Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

Zajęcia stymulująco – terapeutyczne według Metody Weroniki Sherborne

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 15.00-16.00.
Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch:

  1. świadomości  własnego ciała i usprawnienia ruchowego
  2. świadomość przestrzeni i działania w niej
  3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu
Genialność  tej metody polega na jej prostocie i naturalności.
     Udział w ćwiczeniach Metodą Ruchu Rozwijającego ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności.
     Dzięki  temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dziecko czuje się w tej przestrzeni bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze.
Korzyści płynące ze stosowania tej metody:
- daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem
- wyzwala swobodę zachowań i naturalność
- daje okazję do rozładowania energii
- wyzwala radość i daje poczucie bezpieczeństwa
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii