Zamówienia publiczne

1. SOSW/380/1/2013 - Dowóz niepełnosprawnych uczniów wraz z opieką nad nimi, zamieszkałych na terenie Lublina do SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła – dom w roku 2014

Rok 2012