Ogłoszenie

 W dniu 3.09.2017r.
internat będzie otwarty dla przyjeżdżającej młodzieży
od godz 12.00

Młodzież niepełnoletnia wraz z rodzicami/opiekunami i młodzież pełnoletnia, zobowiązana jest przywieźć komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie internatu oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do mieszkania w internacie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU


ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO
„UROKLIWE ZAKĄTKI LUBLINA I OKOLIC”

Nasz Ośrodek, nawiązując do Jubileuszu 700 – lecia Lublina, zorganizował
Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Urokliwe zakątki Lublina i okolic”. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży z Lublina oraz województwa. Napłynęło wiele ciekawych i oryginalnych prac. Poprzez wyrażenie wypowiedzi plastycznej, osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości zostało pokazane piękno zabytków Lublina, niepowtarzalności pejzażu Lubelszczyzny.  Czytaj dalej