„Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?.”

„Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?.”

Konflikty, spory, kłótnie, któż ich nie doświadczył w swoim życiu?. Często kojarzą nam się negatywnie, wzbudzają lęk i niepewność. Konflikty zaś, to naturalna faza rozwoju każdej grupy. Niewyjaśnione spory i nieporozumienia mogą jednak przeradzać się w wieloletnie konflikty i niszczyć naprawdę dobre relacje, a nawet przyjaźnie. Młodzież mieszkająca w internacie niejednokrotnie musi zmierzyć się z takimi problemami. Dlatego też,  postanowiliśmy w ramach działalności naszej Świetlicy Terapeutycznej podjąć ten temat i wraz z młodzieżą zastanowić się  –  Czy można uniknąć konfliktu?
W jaki sposób dojść do porozumienia?


W trakcie zajęć wychowankowie poznali skuteczne sposoby ułatwiające rozwiązywanie konfliktów,  takie jak mediacja i  kompromis. Podczas pracy grupowej przeanalizowali przykłady sytuacji konfliktowych i w oparciu  m.in. o własne doświadczenia,  szukali  sposobów konstruktywnego rozwiązywania  konfliktów oraz dochodzenia do porozumienia.