Konkurs ekologiczny „ Kawałek błękitnego nieba”.

Konkurs ekologiczny „ Kawałek błękitnego nieba”.

Dnia  15.III. 2018r. poruszyliśmy następujące problemy:

  • źródła zanieczyszczenia powietrza,
  • niskiej emisji – czyli co można spalać w paleniskach domowych,
  • skutki zanieczyszczenia powietrza, w tym niskiej emisji, dla człowieka
  • działania indywidualne sprzyjające ochronie powietrza.

W konkursie udział wzięli ;

I Zespół: Adam  Zając i Daniel Aftyka,

II Zespół: Sławek Śpiewak i Tomasz Gogacz.

Zespół I otrzymał najwyższą punktację za odpowiedzi.

Wszyscy wychowankowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody.

Organizatorzy: p. H. Górniak , p. E. Grela