Podziękowania za udział w III edycji projektu „Piękno jest w nas”

Podziękowania za udział w III edycji projektu „Piękno jest w nas”

Dyrekcja, wychowawcy i młodzież dziękują wszystkim placówkom biorącym udział w III edycji projektu Piękno jest w nas i osobom wspomagającym nasze działania w roku szkolnym 2015/16.

Dziękujemy za objęcie projektu patronatem, Panu Marszałkowi Województwa Sławomirowi Sosnowskiemu i Panu Posłowi Janowi Łopacie. Panu Wiesławowi Bodo dziękujemy za współpracę w realizacji projektu.

Dziękujemy wychowawcom i młodzieży biorącym udział w naszych zajęciach z Bursy nr 1,  Bursy nr 2,  Bursy nr 3,  Bursy nr 5,  Bursy nr 6,  Bursy nr 7,  Bursy nr 8, Internatu XXI LO, SOSW z Bystrzycy, Centrum Kształcenia ze Świdnika, ZS z Uścimowa, Bursy z Lubartowa.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie : Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych z Krzczonowa, Pani sołtys z Motycza Ewie Żydek, Pani Jadwidze Młynarskiej, wójtowi Mirosławowi Żydkowi oraz radnym  Gminy Konopnica,  Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych z Bychawy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Radawca, Klubowi Sportowemu Słabowidzących i Niewidomych Hetman Lublin, Orkiestrze Dętej z Motycz.

Dziękujemy sponsorom: Gminie Konopnica, Zarządowi sieci Biedronka, zarządowi KOM-EKO Lublin

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV EDYCJI PROJEKTU !!!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.