Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

25 listopada wychowankowie naszego internatu włączyli się w zbiórkę darów dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Jak ci roku udało nam się zebrać mnóstwo produktów, które umilą święta wielu potrzebującym rodzinom.

E. Sosnowska A. Filipek