Przegląd twórczości młodzieży

Przegląd twórczości młodzieży

OLYMPUS DIGITAL CAMERARafał Ugarenko i Magdalena Pacek brali udział w Lubelskim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie iWojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wychowankowie przygotowali prace plastyczne.
Impreza odbyła się w Lubelskim Centrum Aktywizacji

Celem Przeglądu było:

  • prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych;
  • możliwość wymiany doświadczeń  w twórczości artystycznej;
  • inspirowanie poszukiwań nowych form pracy plastycznej,
  • integracja ze środowiskiem lokalnym

Impreza miała charakter konkursu, za udział w przeglądzie została ufundowana nagroda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej.

Młodzież do konkursu przygotowała p. Agnieszka Kita

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.