Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Nowa wersja strony internetowej

soswsw.lublin.eu

20-092 Lublin
tel. 81 747 - 14 - 23
20-425 Lublin
tel. 81 532 - 19 - 44