,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie’’

,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie’’

W ramach realizacji programu działań profilaktycznych ochrony wychowanka przed uzależnieniami i przemocą
,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie’’ w roku szkolnym 2017/2018
zostały  przeprowadzone następujące zajęcia wychowawcze:

 


Lp.

Tematyka zajęć Zakres treści  

Efekty

 

Termin realizacji
-1- -2- -3- -4- -5-
Pojęcia: Wychowanek:
1. Alkohol – droga donikąd!

 

§ alkoholizm, alkoholik

§ motywy sięgania po alkohol

§ szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

§ zna pojęcia alkoholizm, alkoholik

§ potrafi  wskazać krótkotrwałe i długotrwałe skutki spożywania alkoholu

 

10.10.2017

2.  Nie pal i nie truj innych! §  przyczyny, dynamika                   i skutki uzależnienia od tytoniu

§ skutki nikotynizmu biernego

§ społeczne i zdrowotne skutki palenia papierosów

§ uświadamia sobie zagrożenia, jakie niesie nałóg palenia papierosów,

§ potrafi wskazać powody dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy

§ dostrzega  korzyści wynikające z rzucenia palenia papierosów

 

 

24.10.2017

3. Projekcja filmu edukacyjnego pt. : ,,Życie pod murem’’ § symptomy przyjmowania narkotyków § potrafi wyrazić swoją opinię, zdanie na dany temat 28.11.2017
4. Dopalacze  – fałszywa pomoc § jak działają dopalacze?

§ objawy zażywania dopalaczy

§ ryzyko związane z zażywanie m dopalaczy

§ wie, jakie są skutki zażywania dopalaczy 12.12.2017
5. Nie daj się zniewolić

 

§ nadużywanie, a uzależnienie – różnice

§ mechanizm uzależnienia – etapy

§ instytucje zajmujące się terapią uzależnień

 

 

§ wie, kiedy nadużywanie substancji psychoaktywnej może przekształcić się w uzależnienie

§ umie wczuć się w sytuację osoby uzależnionej i rodziny uzależnionego;

§ wie gdzie szukać pomocy w sytuacji uwikłania się w nałóg

 

 

 

16.01.2018

 

6.

 

 

 

Asertywność –  nie, które buduje! § zachowania: asertywne, agresywne i uległe,

§ jak powiedzieć  nie ?

§ rozpoznawanie zachowań asertywnych,

§ ćwiczenie zachowań asertywnych

§ odgrywanie scenek

 

§ umiejętności odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych                              i uległych

§ potrafi stanowczo powiedzieć Nie w sytuacji presji, nacisku ze strony rówieśników

 

 

 

13.02.2018

7. Projekcja filmów edukacyjnych ,,Powstrzymać agresję”, ,,Oni’’ § przyczyny agresji                                     i przeciwdziałanie przemocy: (przykłady konkretnych działań § potrafi wyrazić swoje zdanie na określony temat
i uzasadnić stanowisko
13.03.2018, 14.03.2018
8. Agresji i przemocy mówimy Nie ! § pojęcia: agresja słowna               i fizyczna,

§ istota agresji i jej przejawy,

§ konsekwencje prawne stosowania przemocy;

§ rodzaje przemocy

§ źródła agresji  i przemocy

 

§ zna alternatywne sposoby zachowań  w sytuacjach wyzwalających agresję,

§ ustala zasady prowadzące do tworzenia pozytywnych relacji   z innymi,

§ poznaje sposoby radzenia sobie z własną i cudzą agresją, potrafi skutecznie się obronić

 

 

24.04.2018

9. Dowód miłości – wczesna inicjacja sexualna § motywy podjęcia wczesnego współżycia seksualnego,

§ konsekwencje wczesnego współżycia seksualnego

 

§ zna motywy podejmowania  wczesnego współżycia seksualnego przez młodzież

§ zna negatywne konsekwencje nieprzemyślanych decyzji, dotyczących seksu.

 

05.06.2018

 

W ramach realizacji programu prowadzone były zajęcia  alternatywne. Wychowankowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez:

§  uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno –  sportowych

§  zajęcia w kołach zainteresowań, np. plastyczne, fotograficzne                         

§  praca w  Sekcjach działających w internacie:  Sekcja Komputerowa, Sekcja Oświaty Zdrowotnej ,Rada Młodzieżowa Internatu

§  udział w  Akcjach Charytatywnych: ”Góra grosza”, ”Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Te formy aktywności  miały na celu ukazanie wychowankom alternatywnych możliwości, które mogą powstrzymać ich  od podejmowania zachowań ryzykownych.

 

 

 

 

 

I /II semestr
2017/18

 

 

 

 

 

 

Realizatorzy projektu: E. Wiejak, A. Jóźwik

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.