Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzy państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy  Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, zaś partnerem DBI 2018 jest Facebook.
Młodzież z naszego internatu po raz pierwszy przystąpiła do tej inicjatywy.


Na początku została opracowana i przeprowadzona ankieta, badająca wśród młodzieży zjawisko cyberprzemocy. Po jej wnikliwej analizie i zgodnie z hasłem tegorocznej inicjatywy szczególną uwagę zwróciliśmy na szacunek i kulturę w sieci.
Młodzież przygotowała gazetkę wprowadzającą nas do tematu warsztatów o tematyce „Bez hejtu i nienawiści”, które odbyły się w internacie dn.27.02.2018r.
Miały one na celu zwrócić uwagę na panujący w sieci hejt, seksting, ksenofobię, cyberprzemoc oraz nauczyć własciwego reagowania na tego typu zjawiska. Zwrócono szczególną uwagę na kulturę słowa w zamieszczanych na stronach internetowych postach oraz bezkrytyczność przyjmowania informacji i udostępnianiu swoich danych osobowych. Trzeba pamiętać, że budowanie szacunku to wzajemne zrozumienie, tolerancja oraz zaufanie. W dyskusji podczas zajęć podkreślono, że każdy z nas tworzy Internet i młodzi ludzie, szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo w sieci powinni dbać o jego „czystość”.

 

Organizatorzy: mgr A.  Ligiencka, mgr E. Wiejak

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.