II Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny

II Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny

„Miniatura w malarstwie i fotografii – Mój świat zawarty w małej formie”
Patronat honorowy:

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków
 • Lubelska Szkoła Fotografii

 

 

 REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

SOSW Internat Lublin

CELE KONKURSU:

Celem konkursu plastyczno- fotograficznego jest przygotowanie pracy plastycznej lub fotografii na dowolny temat, jedynym ograniczeniem jest format prac – miniatura.

Cele szczegółowe konkursu:

 • rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej młodzieży,
 • popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych,
 • pogłębianie zainteresowań młodzieży fotografią,
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości,
 • umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,
 • pokonywanie barier komunikacyjnych poprzez wypowiedź  artystyczną,

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych (w tym również klas VII szkoły podstawowej) oraz ponadgimnazjalnych, szczególnie ośrodków szkolno wychowawczych,
 • prace powinny być wykonane w formacie: 20x20cm,  malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane,
 • fotografie powinny być dostarczone w formie odbitek fotograficznych w formacie 15x15cm,
 • preferowane są prace fotograficzne i plastyczne w formie cyklu (2-4 zdjęcia)
 • prace nie mogą być podklejone ani oprawione,
 • nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.
 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
 • prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon kontaktowy, adres
 • przewidywane są nagrody i wyróżnienia w obydwu  kategoriach: plastyka i fotografia
 • profesjonalne jury dokona oceny prac

TERMINY I INFORMACJE DODATKOWE:

 • termin nadsyłania prac: do 7 czerwca 2018r.

Internat SOSW Lublin, ul. Wyścigowa 31,  20-425 Lublin

 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej SOSW: http://www.soswlublin.pl/internat/
 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach podsumowania konkursu plastyczno-fotograficznego, który odbędzie się 15 czerwca 2018r o godz. 12.00.
 • szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:

Agnieszka Kita /plastyka/,  Agata Filipek /fotografia/,

tel. do Internatu SOSW – 815328058

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.