„Ruch doda Ci skrzydeł”

„Ruch doda Ci skrzydeł”

W dniach 16, 17 listopada 2022 przeprowadzone zostały zajęcia dla wychowanków mieszkających w internacie na temat złych, długotrwałych i wymuszonych pozycji siedzących. Zajęcia obejmowały krótką pogadankę na temat metod przeciwdziałania przeciążeniom oraz jak poprawnie siedzieć.
Omówione zostały skutki zdrowotne jakie niesie ze sobą siedzący tryb życia, przedstawione były formy aktywności, które są dostępne dla każdego. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, wychowankowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie. Głównym hasłem spotkania było „Ruch doda Ci skrzydeł”.