Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą obchodzimy 17 czerwca. Został on ogłoszony z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ 30 stycznia 1995 roku. Jego powstanie związane jest z wielką suszą, która miała miejsce w latach 60. i 70. XX wieku w Afryce Subsaharyjskiej. W jej wyniku zmarło 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. We wrześniu 1973 roku w Sahel powołano Międzynarodowy Komitet Stałej Kontroli Susz złożony z 9 państw. W 1977 roku w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia, w Nairobi, pierwszy raz uznano proces pustynnienia, jako problem światowy i przyjęto plan przeciwdziałania temu procesowi.

Ponad 30 lat później rok 2006 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne  ,, Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia ,,. Na Szczycie Ziemi ,, Środowisko i Rozwój ,, w Rio de Janeiro została przyjęta Agenda 21, która stanowiła zbiór zaleceń i wytycznych dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w tym terenów pustynnych. Proces pustynnienia związany jest z poszerzaniem obszarów pustynnych. Obecnie, pustynie pochłaniają prawie 6 milionów hektarów rocznie w 60 krajach zamieszkałych przez prawie miliard osób. Pustynnienie prowadzi do zmniejszenia terenów rolniczych oraz przyspiesza erozje gleb, która przyczynia się do obniżenia żyzności ziemi. Ważnym skutkiem procesu pustynnienia są zniszczone ekosystemy. Naturalne środowisko zwierząt oraz roślin ulega degradacji. Zagrożone pustynnieniem kraje wprowadzają zakazy wycinania drzew oraz nakładają ograniczenia wypasu bydła lub zużycia wody. Jednocześnie prowadzą akcje zalesiania i sadzenia roślinności w dolinach rzek okresowych. Celem obchodów Święta jest poruszenie problematyki związanej ze sposobami walki  z pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa do poszukiwania metod przeciwko procesom pustynnienia oraz zapobiegania suszom. Konwencja Narodów Zjednoczonych została przyjęta w Paryżu w 1994 roku i zawierała postanowienia dotyczące  zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce. Konwencja została przyjęta przez Polskę 17 listopada 2001 roku.

Materiał przygotowała: p. M. Kozieł
Teksty źródłowe :
Zdjęcia – grafika Google.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.