Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna

W ramach działalności naszej świetlicy oprócz grupowych zajęć terapeutyczno – wychowawczych prowadzimy  również zajęcia indywidualne.  Mają one na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych, usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności oraz korekcję wad wymowy.
Tematyka naszych indywidualnych spotkań z wychowankami dotyczyła m.im:

  • poszerzania zasobu słownictwa,
  • rozwijania myślenia logicznego,
  • rozpoznawania i panowania nad emocjami – wdrażanie do bezpiecznych form rozładowania napięcia emocjonalnego,

W ramach Świetlicy Terapeutycznej prowadzone są również  indywidualne zajęcia z korekcji wad wymowy:

  • ćwiczenia oddechowo – przeponowe
  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez ćwiczenia strony leksykalnej, słowotwórczej i gramatycznej wypowiedzi (rozwijanie sprawności językowej).
  • wzbogacanie zasobu słownictwa
  • poprawa artykulacji zaburzonych głosek
  • rozwijanie sprawności komunikacyjnej: stymulowanie mowy, doskonalenie zdolności nadawania i rozumienia mowy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.