Wigilia 2021

Wigilia 2021

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan…”

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta spośród wszystkich świąt, szczególnie radosne, pełne dobrych uczuć, tradycji, pachnące choinką. Spotkanie wigilijne stanowi bardzo ważny element wspólnego przebywania ze sobą mieszkańców internatu.

Ta szczególna uroczystość odbyła się w naszym internacie 15 grudnia z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przy biało nakrytych, pięknie przystrojonych stołach spotkali się wychowankowie internatu z wychowawcami i Panią Dyrektor. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości a wspólne kolędowanie było uwieńczeniem naszego spotkania.  I takiej wigilii oraz całych Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim. By radości i miłości nie zabrakło w Waszych sercach !!!