Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny

Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny

Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny
„Urokliwe zakątki Lublina i okolic”
Patronat honorowy ZPAP Lublin
i Lubelska Szkoła Fotografii


CELE KONKURSU:
Celem konkursu plastyczno- fotograficznego jest przygotowanie pracy plastycznej lub fotografii na dowolny temat związany z zabytkami Lublina, lub pejzażem Lublina i okolic. Mile widziane będą także prace przedstawiające piękno Wyżyny Lubelskiej. Konkurs jest nawiązaniem do Jubileuszu 700-lecia Lublina.
ORGANIZATORZY:

SOSW Internat Lublin
REGULAMIN


Cele konkursu

 • pogłębienie wiedzy młodzieży na temat zabytków Lublina i walorów artystycznych krajobrazu Lubelszczyzny,
 • rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej młodzieży niepełnosprawnej,
 • popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych,
 • pogłębianie zainteresowań młodzieży fotografią,
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości,
 • umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.
 • pokonywanie barier komunikacyjnych poprzez wypowiedź  artystyczną.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, szczególnie ośrodków szkolno wychowawczych,
 • prace powinny być wykonane w formacie A3 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane,
 • fotografie powinny być dostarczone w formie odbitek fotograficznych w formacie A4,
 • prace fotograficzne można nadsyłać również w formie cyklu (2-3 zdjęcia)
 • prace nie mogą być podklejone ani oprawione,
 • nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.
 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
 • prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon kontaktowy, adres
 • przewidywane są nagrody i wyróżnienia w obydwu  kategoriach-plastyka i fotografia
 • profesjonalne jury dokona oceny prac

TERMINY I INFORMACJE DODATKOWE:

 • termin nadsyłania prac: do 18 maja 2017r.

Internat SOSW Lublin, ul. Wyścigowa 31,  20-425 Lublin

 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej SOSW: http://www.soswlublin.pl/internat/
 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach podsumowania konkursu plastyczno-fotograficznego, który odbędzie się 26 maja 2017r o godz. 12.00.
 • szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:

Agnieszka Kita /plastyka/,  Agata Filipek /fotografia/,

tel. do Internatu SOSW – 815328058

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.