Wyjście do Ogrodu Botanicznego

Wyjście do Ogrodu Botanicznego

Dnia 28 maja bieżącego roku młodzież SOSW z internatu przy ul. Wyścigowej  uczestniczyła w wędrówce po Ogrodzie Botanicznym – ścieżkami edukacyjnymi.Wychowankowie mogli poznać, obejrzeć czy dotknąć wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, zagrożonych wyginięciem i rzadkich we florze Polski.
Każdy przystanek  ścieżki oznaczony  był tabliczką z podstawowymi informacjami o roślinie, m. in. o  budowie, miejscu naturalnego występowania, kategoriach zagrożenia, ciekawostkami oraz jej fotografią.Młodzież odbyła ciekawy spacer ścieżkami Ogrodu Botanicznego UMCS oraz poszerzyła wiedzę na temat rodzimej flory pod opieką wychowawcy p. D. Kowalik.