Zajęcia integracyjne – „Razem Raźniej”

Zajęcia integracyjne – „Razem Raźniej”

razem_razniejW dniu 23 listopada odbyły się zajęcia integracyjne pod hasłem : „Razem raźniej” dla wychowanków mieszkających w internacie od września.
Celem spotkania była integracja młodzieży, wzajemne poznanie się, zaspokojenie potrzeby akceptacji, kształtowanie postawy tolerancji, umiejętności mówienia o swoich wadach i zaletach. Podczas zajęć młodzież zdobywała wiedzę o sobie i innych poprzez zabawę i wspólne działania w które chętnie się angażowała.

Przedsięwzięcie to było realizowane w dwóch etapach :
I – etap składał się z gier i zabaw integracyjnych oraz aktywności twórczej młodzieży, zaś etap II – dotyczył znajomości regulaminu internatu i funkcjonowania placówki.                            Pierwszoklasiści znakomicie poradzili sobie z konkurencją pod hasłem „Czy znasz Internat?”, udowodnili , że  ustalenia  zawarte w regulaminie internatu nie są im obce,  wykazali się wolą walki, hartem ducha i poczuciem humoru  i stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.
Podsumowującym etapem naszego spotkania  było stworzenie wspólnego plakatu, który mamy nadzieję będzie symbolem  najpiękniejszych  relacji jakie tu powstaną. Wierzymy, że każdy poczuje się wśród nas dobrze, bezpiecznie znajdzie sprzyjające  warunki do swego rozwoju.

Organizatorzy zajęć : mgr Aneta Jóźwik, mgr Elżbieta Wiejak

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.