Regulamin

1.Data turnieju- 06.12.2018.
2. Rozpoczęcie turnieju- 09:05.
3. W turnieju bierze udział 16 uczniów zwolnionych z zajęć lekcyjnych (lista uczniów w
załączniku).
4. Pozostali uczniowie niebiorący udziału w turnieju mogą uczestniczyć jako kibice za
zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Mecze odbywają się na 4 stanowiskach.- jednocześnie uczestniczy 8 graczy.
Pozostałych 8 graczy czekają w wyznaczonym miejscu lub grają w grę ekonomiczną.
6. Czas jednego meczu wynosi 8 minut.
7. Turniej składa się z dwóch faz grupowych i fazy pucharowej. Rozpiska meczów
będzie wywieszona na tablicy.
8. Gracz zdobywa:
 3 pkt.- za wygrany mecz,
 1 pkt.- za remis w meczu,
 0 pkt.- za przegrany mecz.
9. Za niesportowe zachowanie (używanie wulgaryzmów, niszczenie sprzętu itp.) gracz
może być ukarany upomnieniem- żółtą kartką lub dyskwalifikacją- czerwoną kartką.
10. Konfliktowe sytuacje wynikające z przebiegu gry rozstrzyga organizatorzy turnieju.
11. Na mecze finałowe zaproszona jest cała społeczność szkolna o godzinie 12:15.
12. Rozdanie nagród odbędzie się po meczu finałowym.
13. Szczegółowe informacje odnośnie turnieju znajdują się na stronie internetowej
http://www.soswlublin.pl/wyscigowa/projekt/turniej/
14. Losowanie grup 29.11.2018r na przerwie śniadaniowej w sali 110.
15. Ewentualne eliminacje 29.11.2018 w sali 109.