Dziękujemy Spółdzielczej  Mleczarni  Spomlek

Dziękujemy Spółdzielczej  Mleczarni  Spomlek

„Każdy gest , nawet  najdrobniejszy
-zmienia świat, czyjś świat”                               

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
Rada Nadzorcza  Spółdzielczej  Mleczarni  Spomlek
przekazała darowizną w kwocie 3000 tys. zł
na doposażenie bazy dydaktycznej naszej placówki.
Sprzęt multimedialny, który  zostanie zakupiony za uzyskane dofinansowanie w dużej mierze wpłynie na atrakcyjność i efektywność zajęć edukacyjno – terapeutycznych realizowanych z  młodzieżą.

W imieniu Dyrekcji i Społeczności Internatu
pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność
za życzliwy gest i wsparcie.
Dziękujemy za wyraz dobroci
i chęci niesienia pomocy.
Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest
realizacja naszych celów i zamierzeń.

 

mgr Elżbieta Wiejak
mgr Aneta  Ligiencka

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.