RMI

 

ZARZĄD RMI
rok szkolny 2023/24

Przewodniczący RMI:

Patryk Zdunek

z-ca przewodniczącego RMI:

Filip Olender
Kasia Dzierzbicka

Skarbniczki RMI:

Karolina Iskra
Weronika Urbanek

Sekcja muzyczna RMI:

Kasia Dzierzbicka
Adrian Baran
Patryk Zdunek

Informatyk RMI:

Szymon Kłudka

Fotograf RMI:

Filip Olender
Adrian Baran

 

 

 

 

 

Opiekunowie RMI
Aneta Jóźwik
Anna Płachta
Elżbieta Wiejak

 

CELE RMI:

 •  Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 •  Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
 •  Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat.
 •  Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny
  i szeroko rozumianej aktywności wychowanków.

DO ZADAŃ RMI NALEŻY:

 •  Współdziałanie z władzami internatu.
 •  Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 •  Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
 •  Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 •  Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami
  i wychowawcami.
 •  Kultywowanie tradycji internatu.