RMI

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

ZARZĄD  RADY  MŁODZIEŻOWEJ  INTERNATU
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ROK SZKOLNY 2018/19

PRZEWODNICZĄCY:

DANIEL AFTYKA 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:

AGATA AFTYKA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:

PAULINA BASIŃSKA


OPIEKUNOWIE RMI
mgr Aneta Jóźwik
mgr Anna Płachta
mgr Elżbieta Wiejak

CELE RMI:

 •  Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 •  Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
 •  Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat.
 •  Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny
  i szeroko rozumianej aktywności wychowanków.

DO ZADAŃ RMI NALEŻY:

 •  Współdziałanie z władzami internatu.
 •  Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 •  Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
 •  Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 •  Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami
  i wychowawcami.
 •  Kultywowanie tradycji internatu.