ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO
„UROKLIWE ZAKĄTKI LUBLINA I OKOLIC”

Nasz Ośrodek, nawiązując do Jubileuszu 700 – lecia Lublina, zorganizował
Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Urokliwe zakątki Lublina i okolic”. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży z Lublina oraz województwa. Napłynęło wiele ciekawych i oryginalnych prac. Poprzez wyrażenie wypowiedzi plastycznej, osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości zostało pokazane piękno zabytków Lublina, niepowtarzalności pejzażu Lubelszczyzny. Czytaj więcej


W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziecka mieliśmy przyjemność spędzać w Bychawie przy ruinach zamku. Czar tego miejsca oszałamiał tajemniczością minionych czasów. Pan Marek Kuna z Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego opowiedział nam o bogatej historii Bychawskiego zamku i okolic.  Zamek wybudowany został przez Mikołaja Pileckiego w pierwszej połowie XVI wieku. Otoczony z trzech stron stawami i fosą, przez lata pełnił funkcje obronne. W późniejszych latach, kolejny właściciel – Karol Łaniewski, przebudował zamek i zmienił jego formę na klasycystyczną. Niestety w XIX wieku, pożar znacznie uszkodził budowlę. Dzisiaj o jego latach świetności przypominają tylko ruiny. W tym niezwykłym miejscu mogliśmy przebywać dzięki uprzejmości lokalnych władz Burmistrza Miasta Bychawy – Pana Janusza Urbana  i Pani Ewy Rębeckiej Prezesa Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobie Posła RP – Pana Jana Łopaty człowieka wielkiego serca, który kolejny rok wspierał  nas  i  bawi się razem z nami.

Czytaj więcej

DYREKCJA, WYCHOWAWCY I MŁODZIEŻ
INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
ZA ZORGANIZOWANIE WYSTAWY  PRAC PLASTYCZNYCH NASZYCH WYCHOWANKÓW
W BURSIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH.