„Bądź wierny sobie, cokolwiek czynisz” – spotkanie z wolontariuszką Edytą Masternak

„Bądź wierny sobie, cokolwiek czynisz” – spotkanie z wolontariuszką Edytą Masternak

4 kwietnia spotkaliśmy się z Panią Edytą Masternak wolontariuszką w Ośrodeku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya. Pani Edyta postanowiła wyjechać na dwa miesiące do Indii, aby pomagać chorym na trąd. Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya funkcjonuje we wsi Gatapar, w środkowych Indiach niedaleko Abhanpuru. Jest to charytatywna placówka leczniczo-wychowawcza dla osób dotkniętych trądem i ich rodzin. Została założona w 1969 roku przez Polaków: ks. Adama Wiśniewskiego, pallotyna i s. Barbarę Birczyńską. W 1989 roku do ośrodka przyjechała dr Helna Pyz. Jest naczelnym i jedynym lekarzem Jeevodaya i skarbnikiem ośrodka, świecką misjonarką. Mieszkańcy ośrodka nazywają ją Mami (matką)…

Pieniądze na wyjazd pani Edycie udało się uzbierać dzięki pomocy przyjaciół i znajomych, m.in. z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Część pochodziła z internetowej zbiórki.  Podczas pobytu w ośrodku osobiście zajmowałam się małym chłopcem chorym na świerzb. Miał otwarte rany od drapania się, więc codziennie zakładałam rękawice, najpierw go myłam a później nacierałam lekarstwem. Ten świerzb był dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Dzieci w Jeevodaya nie mają żadnej odporności. Mają anemię. Były dzieci z hemoglobiną na poziomie 4,5…

Jak mówi p. Edyta, echa słów dr Heleny Pyz Bądź wierny sobie, cokolwiek czynisz nie opuszczają jej do dziś.

Spotkanie zorganizowała p. wicedyrektor Danuta Kaczorowska.