Brama Grodzka

Brama Grodzka

brama_logo

Brama Grodzka jest jednym z pierwszych murowanych elementów wybudowanych w 1342 po zezwoleniu Kazimierza Wielkiego. Była częścią średniowiecznych obwarowań Lublina. Przebudowa w 1785 roku, spowodowała zmianę jej funkcji na mieszkalną i handlową

Przez wieki Brama Grodzka zwana była także Bramą Żydowską.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby. Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim,  miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.

W 1939 roku mieszkało w Lublinie około 45 tysięcy Żydów. W czasie wojny Niemcy wymordowali  żydowskich mieszkańców miasta, a dzielnica żydowska została zniszczona.

W 1998 roku rozpoczęto systematyczne rejestrowanie wspomnień mieszkańców miasta. W ten  właśnie sposób powstał w ośrodku projekt „Historia Mówiona”. W ciągu jego trwania udało się  zarejestrować i umieścić w internecie ponad trzy tysiące godzin nagrań. Te wspomnienia są ważną częścią duchowego dziedzictwa kulturowego miasta.

Przez lata Brama powoli zamieniła się w miejsce w którym ocalono dla przyszłych pokoleń stare  fotografie, dokumenty, wspomnienia. Te i wiele innych ważnych informacji młodzież naszego  ośrodka dowiedziała się na wycieczce z przewodnikiem do tego miejsca pełnego wspomnień, pamiątek. Na tę chwilę czas dla nas zatrzymał się a na ulicy słychać było rozmowy w języku jidysz.
Ogromne wrażenie zrobiła na nas makieta Miasta Lublina sprzed II wojny światowej.

Organizator: mgr Aneta Ligiencka

brama_02 brama_01 brama_00 brama_12 brama_11 brama_10 brama_03 brama_04 brama_05 brama_06 brama_07 brama_08 brama_09

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.