„Co nam zagraża?”

„Co nam zagraża?”

W ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej 29 listopada odbyły się zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień, pt.: Co nam zagraża?. Celem zajęć było dostarczenie młodzieży adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych oraz udzielenie pomocy w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychicznych.
Na spotkaniu zwróciliśmy uwagę na nowe oblicza współczesnych zagrożeń, które wynikają z postępu cywilizacji, noszą miano uzależnień behawioralnych i dotyczą takich czynności jak np. korzystanie z Internetu, granie na komputerze, jedzenie, zakupy, uprawianie sportu czy opalanie. Wspólnie z młodzieżą próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania:

Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska?
Czym tak właściwie jest uzależnienie?
Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia?
Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?.
W części warsztatowej wychowankowie zastanawiali się nad podłożem uzależnień, czynnikami chroniącymi oraz opracowali skutki nałogów w sferze fizycznej, emocjonalnej i społecznej.
Na zajęciach zostały wykorzystane multimedialne materiały profilaktyczne: film oraz prezentacja, które ułatwiły młodzieży wizualizację przekazywanych treści.

Na zajęciach zostały wykorzystane materiały z Warsztatów Pedagogicznych Profilaktyka Uniwersalna – TANDEM