Klub kinomana

Klub kinomana

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wychowanków w internacie przy ul. Wyścigowej powstał Klub Kinomana . Celem tego przedsięwzięcia jest między innymi rozwijanie umiejętności korzystania z dóbr kultury i budowanie systemu wartości młodzieży.
28 stycznia 2020r. odbyło się zebranie członków klubu , na którym wybrano zarząd : prezesem została Paulina Basińska , a wiceprezesami Patryk Zdunek i Rafał Ugarenko. Wspólnie ustalono ramy działalności klubu oparte na samorządności wychowanków. Formami będą: wyjścia na projekcję filmów, spotkania dyskusyjne, nawiązanie współpracy z kinem Cinema City .
Inauguracją było zorganizowanie 4 lutego 2020r wyjścia do kina Cinema City na film „Małe kobietki” nominowanego do Oscara.
11 lutego 2020r odbędzie się dyskusja na temat obejrzanego filmu, wrażenia, opinie wychowanków.

Założycielki klubu:
Ewa Paterkowska
Edyta Sosnowska
Opiekunowie:
Małgorzata Kozieł
Andrzej Łukaszuk

Fot. E. Sosnowska

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.