Kościół na Czwartku

Kościół na Czwartku

Kościół na Czwartku jest uważany za najstarszą świątynię w Lublinie. Istnieje nawet podanie (niepotwierdzone historycznie) utrzymujące, że kościół stał tutaj już za panowania Mieszka I w X wieku.

Istnienie osady handlowej tłumaczyłoby wezwanie kościoła, gdyż Mikołaj był także patronem kupców. Ważnym etapem w historii kościoła był wiek XVII, kiedy z kościoła prebendarskiego przekształcono go w kościół parafialny. Warto wspomnieć, że przy kościele na Czwartku znajdował się niewielki szpital (XVII–XIX wiek) i szkoła (hojnie uposażona po 1590 roku przez Sebastiana Jastkowskiego, istniała do XVIII wieku). Znane było Bractwo Św. Mikołaja, które oprócz wspomagania sierot i wdów, zajmowało się także zbieraniem posagów dla ubogich panien oraz godzeniem zwaśnionych małżeństw. Natomiast Bractwo Muzykantów wspierało liczne nabożeństwa.

Organizator:
mgr Aneta Ligiencka

Festyn_k00 festyn_k02 festyn_k01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.