,,Seksualność – bez tabu”

,,Seksualność – bez tabu”

Wiek dojrzewania jest ściśle związany z etapem wchodzenia w sferę seksualności. Młode osoby potrzebują wiedzy, by wykształcić pozytywne postawy i umiejętności, które pozwolą z sukcesem wejść w dojrzewanie i wczesną dorosłość. Idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych wychowanków w dn. 9.10.2019 do internatu na spotkanie z młodzieżą zaprosiłyśmy pana Marcina Demczuka, specjalistę ds. seksualności, psychoterapeutę i psychologa.

Celem zajęć było nie tylko przekazanie wiedzy na temat ludzkiego ciała, ale także nauczenie się wyrażania uczuć i potrzeb. Istotne było też nabycie koniecznych umiejętności życiowych umożliwiających radzenie sobie z seksualnością, umożliwienie budowania związków, w których istnieje obopólne zrozumienie, związków opartych na równości oraz szacunku dla potrzeb innych osób i wyznaczonych przez nie granic. Prowadzący zachęcał młodzież do dyskusji, a ta nie pozostawała bierna i zadawała trafne pytania.
Po spotkaniu można było zasięgnąć indywidualnej porady, tutaj również nie brakowało chętnych.

Mamy  nadzieję , że wiedza przyswojona na zajęciach pozwoli młodzieży przewidywać konsekwencje decyzji podejmowanych na temat własnego życia seksualnego, a przez to podejmować je bardziej odpowiedzialnie.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu ,,Aktywnie – Zdrowo – Bezpiecznie’’,  – ich tematyka dotyczyła Bloku IV: ,,Zdrowa seksualność – bez tabu’’

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.