Świetlica Terapeutyczna „INTE-GRATKA”

Świetlica Terapeutyczna „INTE-GRATKA”

W ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej „INTE-GRATKA” odbyły się zajęcia wychowawczo – profilaktyczne:

Zajęcia integracyjne: Poznajmy się  

Celem spotkania było wzajemne poznanie się, budowanie pozytywnych relacji w grupie i odkrywanie tego, co sprawia nam radość. Mamy nadzieję, że wspólne działania pomogą w zaadoptowaniu się młodzieży do nowych warunków, a przede wszystkim sprawią, że nowi wychowankowie poczują się dobrze i bezpiecznie w naszej placówce.

Zajęcia wychowawcze: Z kulturą na Ty

Mając na uwadze nasze spostrzeżenia w zakresie zachowania młodzieży na co dzień zorganizowałyśmy zajęcia , których głównym  celem było rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca. Treści zawarte w prezentacji multimedialnej miały na celu uwrażliwienie wychowanków na kulturę słowa, używanie zwrotów grzecznościowych i eliminowanie wulgaryzmów.
„Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.

Zajęcia warsztatowe: Moje emocje – pokazuję, co czuję?

Emocje – czym są? Skąd się biorą? Dlaczego je odczuwamy? Młodzież  aktywnie uczestniczyła w warsztatach, z dużym zaangażowaniem wykonywała zadania, m.in.: Co wyraża moja twarz ? – celem ćwiczenia było poznanie podstawowych emocji i mikroekspresji twarzy podczas wyrażania emocji oraz poszerzenie wiedzy na temat mechanizmu powstawania emocji.
Podczas pracy grupowej wychowankowie przeanalizowali wybrane przykłady panowania nad silnymi emocjami i wskazywali skuteczne i typowe dla nich sposoby radzenia sobie ze stresem, które jednocześnie powodują wyciszenie.

Wszystkich Świętych. Dzień zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem. 

Na spotkaniu zastanawialiśmy się nad przemijaniem ziemskiego życia, nad śmiercią, która w obliczu swojej wielkiej tajemnicy, po ludzku napawa strachem i lękiem. Rozmawialiśmy o trudnych emocjach, które nam towarzyszą, kiedy tracimy kogoś bliskiego.
Zajęcia zakończyliśmy refleksją, że warto wziąć ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie?