Zamek Lubelski – prace plastyczne i literackie

Zamek Lubelski – prace plastyczne i literackie

Dnia 15 marca 2017 roku w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku na Zamku Lubelskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego „Zamek Lubelski na przestrzeni dziejów” zorganizowanego z okazji jubileuszu 700-lecia Lublina przez Muzeum Lubelskie oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.
III miejsce zdobyła Magdalena Dzida
Nagroda specjalna przypadła w udziale Jarosławowi  Mitrusowi  i Ewie Dycha. Praca pisemna o temacie „Piętnastowieczny zamek Jagielloński” Jarka Mitrusa została odczytana.
W konkursie brał udział także Michał Janik i Dominika Siedlecka. Uczniów przygotowała
p. Agnieszka Kita.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski oraz Fundacja Kultury Bez Barier.
Celem konkursu było m.in. rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego miasta w przeddzień jubileuszu 700- lecia Lublina oraz kształtowanie poczucia więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów prof. Iwony Siedlaczek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.