Cyklicznie włączamy się  w inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku głównym tematem na którym się skupiliśmy jest Phishing.
Na zakończenie naszych zajęć młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy nt. Bezpieczni w sieci. Miał on na celu usystematyzowanie wiadomości odnośnie bezpiecznego wykorzystania potencjału Internetu w różnych obszarach naszego życia oraz unikania cyberzagrożeń.

Teraz kilka słów na temat zagrożenia:Czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzy państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy  Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, zaś partnerem DBI 2018 jest Facebook.
Młodzież z naszego internatu po raz pierwszy przystąpiła do tej inicjatywy.

Czytaj więcej