DBI 2020 – Wizerunek w sieci

DBI 2020 – Wizerunek w sieci

W ramach kolejnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, w naszym internacie – 6 lutego odbyły się zajęcie wychowawcze pt. ,,Wizerunek w sieci i jego wpływ na naszą przyszłość’’, których głównym celem było uświadomienie młodzieży, że aktywność w Internecie może w przyszłości mieć realny wpływ na jej życie.
Tematyka zajęć koncentrowała się wokół świadomego kształtowanie wizerunku w sieci  – wychowankowie zostali zapoznani  z taktyką  ostrożnego i  wybiórczego  prezentowania wybranych informacji na swój temat w Internecie, jak również  z zasadami ochrony swojej prywatności .
Mając na uwadze coraz silniejszą obecność technologii cyfrowych w życiu wychowanków,  prowadzący zajęcia uświadomili  im , że każda aktywność w Internecie jest monitorowana i pozostawia tzw. cyfrowy ślad, który z kolei może być wykorzystany w przyszłości.
Na zajęciach wychowankowie analizowali konkretne sytuacje dotyczące publikacji różnorodnych treści, informacji  na portalach społecznościowych, blogach, forach   zastanawiając się nad konsekwencjami dobrego i złego wizerunku online.
Podsumowującym etapem zajęć była prezentacja i omówienie „Dziesięciu  dobrych rad” pomocnych  w kształtowaniu wizerunku.

Organizatorzy: A. Ligiencka, E. Wiejak

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.