RMI

 

ZARZĄD RMI
rok szkolny 2019/20 

przewodnicząca RMI:

Agata Aftyka

z-cy przewodniczącej RMI:

Ewa Dycha

Paulina Basińska

członkowie RMI:

Agata Popławska

Mateusz Kuprianowicz

Aleksandra Paradzińska

Patryk Zdunek

Szymon Kłudka

Dominika Czuj

Adrian Paszkowski

Rafał Ugarenko

Jan Kamiński

Klaudia Szaniawska

Opiekunowie RM
Aneta Jóźwik
Anna Płachta
Elżbieta Wiejak

 

CELE RMI:

 •  Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 •  Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
 •  Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat.
 •  Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny
  i szeroko rozumianej aktywności wychowanków.

DO ZADAŃ RMI NALEŻY:

 •  Współdziałanie z władzami internatu.
 •  Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 •  Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
 •  Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 •  Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami
  i wychowawcami.
 •  Kultywowanie tradycji internatu.