RMI

 

ZARZĄD RMI
rok szkolny 2022/23

przewodniczący RMI:

Patryk Zdunek

z-ca przewodniczącego RMI:

Filip Olender
Kacper Mitaszka

sekcja do spraw Organizacyjnych:

Julia Wołek
Daria Wolińska

informatyk RMI:

Szymon Kłudka

fotograf RMI:

Jarosław Grudziński

sekcja do spraw kulturalno-rozrywkowych:

Weronika Urbanek
Katarzyna Dzierzbicka
Emilia Kuźmiczuk
Łukasz Poznański

Opiekunowie RM
Aneta Jóźwik
Anna Płachta
Elżbieta Wiejak

 

CELE RMI:

 •  Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 •  Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
 •  Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat.
 •  Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny
  i szeroko rozumianej aktywności wychowanków.

DO ZADAŃ RMI NALEŻY:

 •  Współdziałanie z władzami internatu.
 •  Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 •  Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
 •  Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 •  Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami
  i wychowawcami.
 •  Kultywowanie tradycji internatu.