Dbamy o zdrowie.

Dbamy o zdrowie.

18 marca w ramach działalności naszej świetlicy ,,Integratka’’ odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem: Dbaj o swoje zdrowie. Celem zajęć było kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Nasze spotkanie miało formę treningu zdrowotnego, ponieważ w części warsztatowej ćwiczyliśmy umiejętności właściwego zachowania się u lekarza, tworząc Kodeks Pacjenta, jak również wzięliśmy udział w Quzie online: Rozpoznasz lekarza po specjalizacji?. Usystematyzowaliśmy naszą wiedzę na temat nazw specjalności lekarskich, które odpowiadają za leczenie schorzeń poszczególnych organów.
Na zajęciach poruszyliśmy również problem pozamedycznego używanie leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety. Zwróciliśmy uwagę na ryzyko uzależnienia, objawów i skutków lekomanii.