Dzień pieczonego ziemniaka.

Dzień pieczonego ziemniaka.

Pieczenie ziemniaków ma w naszym kraju długą tradycję. Aby zachować ten ludowy zwyczaj w pamięci, gr. I i gr. II we współpracy z RMI zorganizowała w tym roku Święto Pieczonego Ziemniaka w naszym Ośrodku.

Wychowankowie integrowali się biorąc udział w quzie i przy ogniku, rozmawiając na różne tematy, a w godzinach wieczornych podczas karaoke.W tym dniu świętowaliśmy również „Dzień Chłopaka”, wychowanki internatu przygotowały drobne upominki i piękne życzenia dla swoich kolegów.