Odliczanie dni do Wigilii

Odliczanie dni do Wigilii

Mini warsztaty plastyczne: Nasz Kalendarz Adwentowy, stały się już coroczną tradycją. Niektórzy
wypracowali sobie nawet swoje artystyczne patenty w tej materii. W tym roku królował trend
ekologiczny. Organizatorem warsztatów była grupa V, która w tym roku na przełomie listopada i
grudnia piastuje chlubne miano Gospodarza Internatu.