„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”

Dnia 03 kwietnia została przeprowadzona debata w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”. W naszym Ośrodku odbyła się inauguracja trzeciej edycji tego przedsięwzięcia.

Podczas spotkania młodzież zaprezentowała film edukacyjny, który nagrała w ramach konkursu realizowanego w ubiegłym roku przez KMP w Lublinie, a następnie przystąpiono do dyskusji i udzielania odpowiedzi uczniom przez specjalistów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno –  Epidemiologicznej w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i sportowców z Klubu Sportowego MKS Perła Lublin.
Uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali materiały promujące przedmiotowy program w postaci ulotek i odblasków, które są finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Ponadto w ramach realizowanego spotkania zainaugurowano kampanię o charakterze edukacyjno – profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Celem programu jest  zwiększenie świadomości młodzieży  w zakresie problematyki dopalaczy i narkotyków.

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka – odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

Czy zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą substancje odurzające, jesteśmy wystarczająco świadomi i zdeterminowani, aby chronić własne życie i zdrowie?
Jesteśmy przekonani ,że obecni na debacie specjaliści rozwiali wątpliwości w kwestii sięgania po środki psychoaktywne i dostarczyli rzetelnej wiedzy na temat negatywnych konsekwencji i zagrożeń wynikających  z zażywania oraz posiadania dopalaczy zarówno w aspekcie zdrowotnym jak i prawnym.

http://www.lublin24.pl/wiadomosci-2/odpal-myslenie-nie-wchodz-w-uzaleznienie—inauguracja-programu,p11634893

 

Organizatorzy przedsięwzięcia: D. Kowalik, A. Ligiencka, D. Polonis-Traczyńska, A. Łukaszuk.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.