PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

DYREKCJA, WYCHOWAWCY I MŁODZIEŻ
INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
ZA ZORGANIZOWANIE WYSTAWY  PRAC PLASTYCZNYCH NASZYCH WYCHOWANKÓW
W BURSIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH.