VII Międzyinternacki Konkurs Piosenki Walentynkowej

VII Międzyinternacki Konkurs Piosenki Walentynkowej

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków Burs i Internatów Województwa Lubelskiego;
 • Placówkę może reprezentować dwóch wychowanków lub dwa zespoły, zgłoszone przez opiekuna;
 • Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór w dowolnym języku, z własnym podkładem muzycznym: akompaniament na żywo lub na nośniku ;
 • Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub grupowo
 • Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestników na adres annaplachta1@wp.pl ;
 • Dobór repertuaru musi być związany z tematyką konkursu;
 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 07.02.2020 r. Informacje o konkursie można uzyskać od organizatorów konkursu p. A. Płachty, p. E. Wiejak i p. A. Jóźwik pod nr tel.81 5328058 ( pokój wychowawców) lub na stronie internatu www.soswlublin.pl/internat/
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia ;

Regulamin konkursu

 • Udział w konkursie jest nieodpłatny, koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie;
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do prezentowania zdjęć na stronie internetowej placówki, po uprzednim podpisaniu zgody dołączonej do formularza zgłoszenia;
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, Komisję powołuje organizator;
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: puchar dla zwycięzcy, dyplomy i upominki – niespodzianki;
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia ;
 • Osobom biorącym udział w konkursie może towarzyszyć grupa osób wspierających z tej samej placówki;

Kryteria oceny

 • Dobór repertuaru
 • Wrażenie sceniczne
 • Oryginalność przekazu
 • Ogólny wyraz artystyczny
 • Dobór repertuaru zgodny z celem

 

 • ORGANIZATORZY: A. Płachta, E. Wiejak, A. Jóźwik

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

annaplachta1@wp.pl

 1. NAZWA I ADRES PLACÓWKI.
 2. IMIONA I NAZWISKA WYCHOWANKÓW.
 3. AUTOR I TYTUŁ UTWORU.
 4. RODZAJ PODKŁADU MUZYCZNEGO.
 5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA-WYCHOWAWCY.
 6. TELEFON KONTAKTOWY.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.