Wernisaż prac laureatów

Wernisaż prac laureatów

Rostrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego
„Miniatura w malarstwie i fotografii – Mój świat zawarty w małej formie”

Uczestnicy konkursu plastyczno- fotograficznego „Miniatura w malarstwie i fotografii” mieli  za zadanie wykonanie pracy plastycznej, lub fotografii na ogólny temat „Mój świat zawarty w małej formie”, ograniczeniem był jedynie format dzieła.           Młodzież w pełni spełniła nasze oczekiwania, bardzo dobrze wywiązując się z zadania konkursowego. Wiele z nadesłanych prac było na wysokim artystycznym poziomie, a fotografie zdradzały zaawansowany warsztat ich autorów. Młodzi artyści poprzez wypowiedź plastyczną bardzo obrazowo wyrazili swój stosunek do otaczającej rzeczywistości, swoje emocje… marzenia.
Oryginalność wizji artystycznych i swobodne traktowanie interpretacji tematu świadczy o właściwym rozumieniu pojęcia kreacji twórczej i odrębności formowania wypowiedzi kolorystycznej,  oraz uproszczenia formy. W pracach uzewnętrzniony jest bogaty świat wewnętrzny autorów.
W kategorii plastycznej jury pod przewodnictwem dr hab. Anny Boguszewskiej Kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny UMCS Lublin przyznało dziesięć nagród głównych oraz 25 wyróżnień.
W kategorii fotograficznej jury pod przewodnictwem Karola Zienkiewicza prezesa Lubelskiej Szkoły Fotografii przyznało trzy nagrody główne i sześć wyróżnień.

W konkursie wzięło udział 10 placówek z województwa lubelskiego:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach
  2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy
  4. Szkoła Podstawowanr 2 z oddziałami gimnazjalnymi imMarszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim
  5. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
  6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Sobianowicach
  7. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
  8. V LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
  9. SOSW dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Lublinie
  10. SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie

Honorowy patronat nad konkursem w tym roku objęło Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków w Lublinie oraz Lubelska Szkoła Fotografii.

Nagrody zostały ufundowane przez Referat ds. Marketingu Miasta Lublin.

           Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za udział                     w naszym konkursie oraz nadesłanie tak wielu ciekawych i różnorodnych prac plastycznych
i fotograficznych.

          Nauczycielom pod kierunkiem których powstały prace serdecznie dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów artystycznych i pedagogicznych.

Organizatorzy

pani Agata Filipek

pani Agnieszka Kita

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.