„ Za pan brat z ekologią”

„ Za pan brat z ekologią”

Grupa wychowanków 12.10.2023r. uczestniczyła w zajęciach ekologicznych zorganizowanych w Punkcie Edukacyjnym „ Dąbrowa”. Sprawdzianem wiedzy na ten temat był konkurs, który dotyczył świata roślin, zwierząt i zanieczyszczeń powietrza. Wychowankowie wykazali się dużą znajomością problemów związanych z rozwojem cywilizacji i jej wpływu na środowisko naturalne.

Organizatorzy : Dorota Cieślak, Ewa Paterkowska.