WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (WZW)

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (WZW)

Dnia 19 marca zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze w ramach Programu edukacyjnego „Podstępne WZW”.

Program edukacyjny „Podstępne WZW”, dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także umożliwiających rozpoznanie zakażenia i poprzez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Zajęcia przeprowadziła pani Dorota Kowalik.

Celem zajęć było:

  • upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C,
  • uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń wynikających z zakażenia,
  • wpojenie zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.