,,Chroń swoją młodość…”

,,Chroń swoją młodość…”


W ramach realizacji tego przedsięwzięcia odbyły się następujące zajęcia:

  • ,,Alkohol droga donikąd”
  • Projekcja filmu edukacyjnego pt. : ,,Obietnica’’

Celem w/w zajęć było dostarczenie młodzieży podstawowej wiedzy na temat alkoholu oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z picia i jego szkodliwego wpływu na organizm człowieka, zwrócenie uwagi na moralny aspekt nadużywania alkoholu przez osoby nieletnie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.