Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18.04.2020

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18.04.2020

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 roku. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOSMOC) i znajduję się w rejestrze ważnych imprez kulturowym prowadzonym przez UNESCO.
Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe. W tym dniu szczególnie prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla światowego i krajowego dorobku kulturalnego.

  Polska należy do pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego oraz jest jednym z reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Obecnie na polskiej Liście Światowego dziedzictwa znajduje się 14 obiektów, które świadczą o bogatej tradycji i wielowiekowej kulturze. Do głównych zabytków objętych ochroną UNESCO należą Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945), czy zamek krzyżacki w Malborku.
UNESCO dokonało podziału dziedzictwa kulturowego na dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki nieruchome i ruchome oraz dziedzictwo niematerialne w postaci ustnego przekazu i tradycji. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stanowi przejaw zróżnicowania kulturowego krajów i regionów świata. Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduję się 1007 obiektów w 161 krajach, w tym 779 obiektów dziedzictwa kulturowego.
W województwie lubelskim występują cztery obiekty zaliczane do kategorii pomników historii: Kazimierz Dolny, Zespół Architektoniczno-Urbanistyczny miasta Lublina, Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce i Zamość-zespół staromiejski, który także jest wpisany jako jedyny w województwie na listę UNESCO. Trzy zabytkowe obiekty z Lublina: 700-letnia bazylika Dominikanów, kaplica Trójcy Świętej na Zamku i pomnik Unii Lubelskiej dostały się na listę skarbów europejskiego dziedzictwa kulturowego. To laur równie prestiżowy jak lista UNESCO.


Materiał przygotowały: p. A. Kita i p. D. Kowalik

https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-ochrony-zabytkow

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_kultura.pdf

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.